สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 ตุลาคม 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ณ บ้านอู่โลก อำเภอลำดวน และบ้านหนองเสือ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว ณ บ้านอู่โลก อำเภอลำดวน และบ้านหนองเสือ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ ได้ตรวจแปลงนาที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว และรับชมการสาธิตการฉีดพ่นเชื้อไตรโคเดอร์ม่าแปลงนาที่ได้รับการระบาดของโรคไหม้คอรวงข้าว พร้อมทั้งให้กำลังใจเกษตรกรเจ้าของแปลงนาและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

อ่าน 225 เวลา