logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 พฤศจิกายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ธรกิจไทย จำกัด นำโดย ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช ประธานกรรมการฯ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของชุมนุมฯ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้อนรับผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ธรกิจไทย จำกัด นำโดย ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช ประธานกรรมการฯ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของชุมนุมฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา โดยมี นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า และผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 163 เวลา