logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีคิกออฟกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 Thailand Friendly Design Expo 2019 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีคิกออฟกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 Thailand Friendly Design Expo 2019 ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
สำหรับงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 Thailand Friendly Design Expo 2019 ในครั้งนี้ มีสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้านำสินค้าเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานภายใต้แนวคิด “Food For All” จำนวน 5 บูธ ได้แก่ เนื้อโคขุน จากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด อาหารทะเล จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และผักปลอดภัย จากสหกรณ์นิคมชะอำ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี
โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน เกษตรปลอดภัย โดยต้องมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการทำการเกษตรผสมผสน เกษตรอินทรีย์ โดยให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อก้าวสู่ตลาดสินค้าปลอดภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 120 องค์กรชั้นนำ รวมพลังจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 หรือ FD Expo 2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดหลัก เรื่อง “Home Care & Rehabilitation : การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น” เชื่อมโยงสู่ “Tourism for All : การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” รวมทั้งจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าทางด้านนโยบาย Friendly Design และ Tourism for All ของรัฐบาลไทย การออกแบบบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สำหรับผู้สูงวัย และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เปิดตัวเทคโนโลยี นวัตกรรมล้ำยุค เกี่ยวกับการดูแล และฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design จากทั่วทุกมุมโลก และกิจกรรม Workshop เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล รวมทั้งการประกวดนวัตกรรม Friendly Design ของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2019 อีกด้วย

อ่าน 149 เวลา