logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองขุนชาติและตลาดเทศบาลตำบลหนองฉาง เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดหนองขุนชาติและตลาดเทศบาลตำบลหนองฉาง เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณวัดหนองขุนชาติและตลาดเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณวัดหนองขุนชาติและตลาดเทศบาลตำบลหนองฉางโดยรอบ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องฉีดพ้นจากสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จำนวน 30 เครื่อง และได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากเทศบาลตำบลหนองฉาง มาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถนน ฟุตบาท ในตลาดเทศบาลตำบลหนองฉาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมรถฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนจังหวัดอุทัยธานี เกิดความตระหนักว่า ทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้จังหวัดอุทัยธานี ปลอดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เกิดความจงรักภักดี สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่าน 146 เวลา