×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/28dec2560_1

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/28dec2560_1

สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

28 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแนวทางส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วม 210 คน ประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 97 แห่ง/160 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของกรมฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการนี้ ได้มอบรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559/60 และ 2560/61 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์เภสัชกรรม จำกัด และ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ตามลำดับ รางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี2560 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จำกัด (สหกรณ์การเกษตร) สหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด (สหกรณ์บริการ) และกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า (กลุ่มเกษตรกร) รางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนระดับภาค โครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ประเภทโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน
{gallery}28dec2560_1{/gallery}

อ่าน 261 เวลา