logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนนทะชัย โนนพุดซา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด และนายสังวาลย์ โพธิ์มี ประธานกรรมการให้การต้อนรับ เพื่อรับฟังผลการดำเนินธุรกิจด้านระบบการบริการเลี้ยงวัวนมด้วยระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงวัวนมในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) และโรงงานแปรรูปนม พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการเพิ่มช่องทางทางการตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกต่อไป

อ่าน 153 เวลา