สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 มีนาคม 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการทำงานของศูนย์ประสานการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการทำงานของศูนย์ประสานการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบและความเสี่ยงด้านการเกษตรและกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณมาจากห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งได้ถ่ายทอดสัญญาณไปยัง กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการประสานไปยังสหกรณ์การเกษตรในทุกจังหวัด ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรกว่า 1,300 แห่ง เป็นผู้ผลิตสินค้า ทั้งข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ และอาหารแปรรูปเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรมให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ หลังรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อข้าวสาร อาหารแห้งไปเก็บไว้บริโภคระหว่างอาศัยอยู่ในบ้านพัก ซึ่งนอกจากการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรแล้ว ยังมีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์อีก 120 แห่งทั่วประเทศ สหกรณ์ร้านค้า 100 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีก 10 แห่ง ที่จะประสานกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าต้นทางส่งข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ รวมถึงจัดหาสินค้าอุปโภค ทั้งปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กาแฟ น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาล น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย มาบริการเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคด้วย
สำหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากสหกรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะนี้ทางชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสหกรณ์รถแท็กซี่ Smart Taxi 50 แห่ง ได้เปิดบริการ รับสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น Co-op Click หรือ www.co-opclick.com และจัดส่งโดยรถแท็กซี่ถึงหน้าบ้านในทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปหาซื้อสินค้านอกบ้านด้วย

อ่าน 193 เวลา