logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่(ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯและถวายรายงาน

อ่าน 74 เวลา