logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ไชยวุฒิ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย สาขาห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ไชยวุฒิ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย สาขาห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมี คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ

อ่าน 163 เวลา