×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/27dec2560_7

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/27dec2560_7

สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 10, 11, 12 นางสาวสร้อยทอง ไชยสงค์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 10, 11, 12 นางสาวสร้อยทอง ไชยสงค์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปที่ ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อมอบบ้านในกิจกรรมสหกรณ์ร่วมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 101 ปี การสหกรณ์ในประเทศไทย ในปี 2560 ขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด จึงร่วมใจกันจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ การจัดพิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ การสร้างพระอนุสารีย์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กิจกรรมสหกรณ์รวมใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ วงเงิน 200,000 บาท และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดหรือโรงเรียน โดยมี วัด 5 แห่ง และโรงเรียน 5 แห่ง งบประมาณแห่งละ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมทั้งหมด 1,822,821 บาท มาจากการสมทบทุนของขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ร่วมแสดงพลังสามัคคี
ทั้งนี้ ผู้ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด มีฐานะยากจน การจัดกิจกรรมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับสมาชิก ให้มีความกินดีอยู่ดีตามอุดมการสหกรณ์ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบเงินเป็นของขวัญปีใหม่ ให้สมาชิกผู้รับบ้าน อีก 6,000 บาทด้วย
{gallery}27dec2560_7{/gallery}

อ่าน 254 เวลา