สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

27 สิงหาคม 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั่งที่ 1/2561

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั่งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการทางการเงินและการลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินที่พอกพูนอีกด้วย

อ่าน 612 เวลา