logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 มีนาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ และผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 404 เวลา