×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/26dec2560_2

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/26dec2560_2

สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

26 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นาย ถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นาย ถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าจากการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในการสร้างฉางเก็บข้าวเปลือก และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเกษตรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 โดยสหกรณ์แห่งนี้ได้ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกกับเกษตรกร และเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ปริมาณรวบรวมและชะลอฯ จำนวน 27,590 ตัน) และได้ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก เครือข่ายสหกรณ์และชาวนา ในราคาที่สูงกว่าตลาดตันละ 200 บาท และนำมาอบลดความชื้น แล้วเก็บชะลอไว้รอราคา คาดว่าเมื่อนำออกไปจำหน่ายแล้วจะสามารถ เฉลี่ยคืนราคาข้าวเปลือกเพิ่มให้สมาชิก ตันละ 500 บาท และขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำ ”โครงการการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์เพื่อรองรับผลผลิตข้าวของเกษตรกร (แก้มลิงข้าว) “ เพื่อชะลอปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในช่างข้าวเปลือกออกมามาก โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกดำเนินงาน โดยคัดเลือกสหกรณ์ เป้าหมาย จำนวน 20 แห่ง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชะลอข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 4 แสนตัน และสามารถหมุนเวียนเก็บรวบรวมได้รวม 2.1 ล้านตัน และเป็แก้มลิงเก็บข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นรวม 7 แสนตัน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างรายได้และความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกรต่อไป โดยมีสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เป็นหนึ่งในสหกรณ์เป้าหมาย
{gallery}26dec2560_2{/gallery}

อ่าน 210 เวลา