logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 มีนาคม 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ที่เดินทางมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผ่านการตรวจวัดไข้ พร้อมทั้งมีเจลล้างมือก่อนเข้าในอาคาร

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ที่เดินทางมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผ่านการตรวจวัดไข้ พร้อมทั้งมีเจลล้างมือก่อนเข้าในอาคาร ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจตามมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

อ่าน 482 เวลา