logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสมปรารถนา ไชยวุฒิ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสมปรารถนา ไชยวุฒิ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค แผนและโครงการในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นการจัดการในสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

อ่าน 141 เวลา