logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

25 สิงหาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลโคนมเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการฟาร์ม "ถ่ายทอดเทคโนโลยี เซียน แดรี่ ฟาร์ม อีสานใต้ ครั้งที่ 1"

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลโคนมเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการฟาร์ม "ถ่ายทอดเทคโนโลยี เซียน แดรี่ ฟาร์ม อีสานใต้ ครั้งที่ 1" ของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคตะวันออกและอีสานใต้ จำกัด ณ โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ประเภทโคนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการทำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มโคนมอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่าน 816 เวลา