สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

24 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 ในเรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563 และการติดตามการดำเนินการ Scan สหกรณ์ ที่คาดว่าน่าจะมีปัญหาหรือมีสิ่งบ่งชี้ที่ส่อไปในทางทุจริต ณ ห้องประชุม กพน.2

อ่าน 129 เวลา