logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กันยายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดในการทำงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมถึงแนวทางในการทำงานและการส่งเสริมสหกรณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมมา

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดในการทำงานภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมถึงแนวทางในการทำงานและการส่งเสริมสหกรณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมมา ภายใต้โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยโครงการจัดระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อ่าน 240 เวลา