สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

23 กันยายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตรวจราชการที่ 13 , 14 และนายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมจุดบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บ้านปากกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตรวจราชการที่ 13 , 14 และนายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมจุดบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บ้านปากกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซื่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ เครื่องจักรกลการเกษตรเสียหายจากน้ำท่วม ดำเนินการช่อมโดยทีมช่างจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1 6 และ 16 กรมส่งเสริมสหกรณ์ วันนี้เปิดจุดให้บริการเป็นวันแรก มีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 50 ราย

อ่าน 257 เวลา