สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพิจารณาในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ตามข้อเสนอของธนาคารออมสิน และหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระหว่างสหกรณ์เจ้าหนี้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพิจารณาในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ตามข้อเสนอของธนาคารออมสิน และหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระหว่างสหกรณ์เจ้าหนี้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงรับทราบผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับขบวนการสหกรณ์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสหกรณ์เจ้าหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย

อ่าน 599 เวลา