logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 กันยายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากนายอำเภอ โอกาสนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากนายอำเภอ โอกาสนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่บ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และมอบถุงยังชีพและของใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย และมอบเสบียงสัตว์ หญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อน ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 200 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่าน 192 เวลา