logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

22 กรกฎาคม 2563 นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรหนองยายดา จำกัด จังหวัดอุทัยธานี

นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรหนองยายดา จำกัด จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจเยี่ยมฟาร์มควาย และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนะนำแนวทางในการดำเนินงานกับสมาชิกสหกรณ์

อ่าน 124 เวลา