logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อบกพร่อง ของสหกรณ์ในจังหวัด พร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำการทำงานที่มุ่งเน้นที่ตัวสหกรณ์เป็นหลัก ทั้งงานส่งเสริมสหกรณ์และงานกำกับติดตาม โดยให้สหกรณ์มีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการในสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

อ่าน 297 เวลา