logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด และการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด และการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ
จากนั้น ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการแปรรูปกาแฟของชาวบ้านปางม่วง ซึ่งสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้ปลูกกาแฟและรวบรวมเพื่อนำมาแปรรูปจำหน่ายภายใต้ชื่อ ปางม่วงโคออฟคอฟฟี่ ป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ อย่างแมคคาดีเมีย คอยให้ร่มเงากับต้นกาแฟ ทำให้ผลผลิตที่ได้มี คุณภาพดี รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม นอกจากนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ยังได้ปลูกต้นแมคคาเดเมีย และมีอาชีพจักสานไม้ไผ่ เพื่อนำมาเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย
โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านปางม่วง และพูดคุยให้กำลังใจกับคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านปางม่วงที่รอต้อนรับในครั้งนี้
ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการผลิตและการแปรรูปผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพ รวมทั้งให้สหกรณ์กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชนโดยใช้วิถีชุมชนคนอยู่กับป่า เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่อไป

อ่าน 241 เวลา