logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทย เดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าในโครงการ "ตู้ปันสุข" ตามนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ที่ว่าการอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทย เดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าในโครงการ "ตู้ปันสุข" ตามนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ที่ว่าการอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีโดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และนายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอขลุง กล่าวต้อนรับ ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะกับประชาชนที่มารอรับของจากตู้ปันสุข พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี

อ่าน 103 เวลา