สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด และสหกรณ์ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์  อ่านต่อ

อ่าน 223 เวลา