สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ลงพื้นที่นิคมสหกรณ์พิชัยเพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย และคณะ ลงพื้นที่นิคมสหกรณ์พิชัยเพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์พร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทั้งบทบาทการให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ และลงพื้นที่สหกรณ์นิคมพิชัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแปลงใหญ่ข้าวและการเลี้ยงโคเนื้อ โดยให้สหกรณ์แห่งนี้ดำเนินการเป็นประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป โดยมีสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับ

อ่าน 212 เวลา