สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 กันยายน 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ และนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ และนายสมบัติ เมฆทรงกลด ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7, 18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทุกคนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางของทางราชการ โดยมีนายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และบุคลากรให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรีด้วย

อ่าน 283 เวลา