logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

18 พฤศจิกายน 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่าน 89 เวลา