logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 พฤษภาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทยเดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าในโครงการ "ตู้ปันสุข" ตามนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ไทยเดนมาร์ค อาหารแห้ง และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าในโครงการ "ตู้ปันสุข" ตามนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งในจังหวัดระยองมีจุดตั้งตู้ปันสุขที่ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ
ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะกับกลุ่มจิตอาสา และประชาชนที่มารอรับของจากตู้ปันสุข พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ จ.ระยอง

อ่าน 142 เวลา