สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 มีนาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยได้ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ฝึกอบรมการทำบัญชีสหกรณ์ให้แก่สมาชิกเครือข่ายสลัม 4 ภาค รวมทั้งได้มีการพิจารณาการแก้ไขปัญหาที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย

อ่าน 163 เวลา