×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/18dec2560

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/18dec2560

สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง”รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมแก่ข้าราชการการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์
{gallery}18dec2560{/gallery}

อ่าน 307 เวลา