logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

17 พฤษภาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำกับติดตามเร่งรัดลูกหนี้ กพส.” ณ ห้องประชุมบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำกับติดตามเร่งรัดลูกหนี้ กพส.” ณ ห้องประชุมบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 ทั้ง 78 แห่ง เข้าร่วมประชุม โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการที่มีหน้าที่ในการบริหารและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และการกำกับติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายและข้อเน้นย้ำในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ว่า เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นเครื่องในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ว่าก่อให้เกิดรายได้ต่อสมาชิกอย่างแท้จริงหรือไม่ และติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติตามแนวทางที่กรมได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

อ่าน 203 เวลา