logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน (สคจ.)

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน (สคจ.) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายภาณุพงษ์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและสนับสนุนข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

อ่าน 178 เวลา