logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วย นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,8,9 นายทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดตราด เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันกฤษณา ณ โรงกลั่นน้ำมันกฤษณาของกลุ่มอัลมาส ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วย นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,8,9 นายทวีพัฒน์ เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดตราด เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันกฤษณา ณ โรงกลั่นน้ำมันกฤษณาของกลุ่มอัลมาส ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีนายสมัคร แสงศรี ประธานกลุ่มอัลมาส ให้การต้อนรับ ซึ่งตลาดหลักในการส่งขายน้ำมันกฤษณาของกลุ่มฯ คือตลาดอาหรับ ตะวันออกกลาง ได้แก่ประเทศอินเดีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยราคาขายหน้าโรงต้มอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อโตร่า (1 โตร่า เท่ากับ 12 ซีซี) และยังทำเป็นอาชีพเสริมจากการปลูกพืชหลักได้เป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดตราด เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีไม้กฤษณาหรือไม้หอมที่มีคุณภาพ

อ่าน 284 เวลา