logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

15 พฤษภาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพร หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 195 เวลา