logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 ตุลาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมกล่าวมอบนโยบาย รับฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยที่ผ่านมา และผลงานวิจัยที่กำลังดำเนิน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมกล่าวมอบนโยบาย รับฟังการบรรยายสรุปผลงานวิจัยที่ผ่านมา และผลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะในนี้ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ และพืชสวนสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิจัย ทั้งนี้ศูนย์ฯ มีแปลงงานวิจัยพืชสวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก พืชสมุนไพร และพืชสวนอุตสาหกรรม พร้อมเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกคัดเลือกพันธุ์มะเขือเทศ จากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่หนองชีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

อ่าน 116 เวลา