logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 พฤษภาคม 2562 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โอกาสนี้ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน โดยมีนางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

อ่าน 93 เวลา