สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Kongkeo Vongpaseuth, Director General, Department of Rural Development and Cooperatives (DRDC) พร้อมด้วยรองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะแม่หญิงลาว จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Kongkeo Vongpaseuth, Director General, Department of Rural Development and Cooperatives (DRDC) พร้อมด้วยรองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะแม่หญิงลาว จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและเข้ารับฟังนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์การเงินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งได้ศึกษาดูงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว เพื่อความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์ระหว่างกัน ประกอบกับมูลนิธิฮันส์ ไซเคล (HSF) แห่งสาธาณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย/ลาว ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคพื้นอินโดจีน รวมทั้งให้การส่งเสริมและพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นำความรู้ต่างๆ ไปส่งเสริมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศไทยอีกด้วย

อ่าน 182 เวลา