สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มีนาคม 2562 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2562

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารนมทั้งระบบ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 163 เวลา