logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ 2 “คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ 2 “คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม” และมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน 210 หลัง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยมี นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สำหรับชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งเป็นชุมชนแรกในคลองเปรมประชากรที่มีการรื้อย้าย คาดว่าการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรจะสร้างบ้านแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการแก้ไขที่อยู่รุกล้ำแนวลำคลองและทางระบายน้ำ เพื่อคืนคลองให้กับสาธารณะและพัฒนาที่อยู่อาศัยไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการบ้านประชารัฐริมคลอง เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาลำคลองให้ใสสะอาด พร้อมทั้งปราศจากยาเสพติดในชุมชน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมพี่น้องประชาชนคลองเปรมประชากร พร้อมเป็นประธานยกเสาเอกบ้านใหม่ให้แก่ประชาชนที่รื้อย้ายบ้านเรือนออกจากแนวคลองเปรมประชากร มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุและอนุญาตก่อสร้างบ้าน 210 หลังให้แก่ผู้แทนชุมชนประชาร่วมใจ 2 ซึ่งเป็นชุมชนแรกในคลองเปรมประชากรที่ชาวชุมชนร่วมกันรื้อย้าย หากโครงการพัฒนาที่อยุ่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรแล้วเสร็จ พี่น้องประชาชนริมคลองจะมีบ้านที่มั่นคง ปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งริมคลองมีน้ำที่ใสสะอาด ปราศจากขยะ ขณะที่ชาวในชุมชนจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข็มแข็ง ทั้งด้าน เด็กเยาวชน คนพิการและผู้สุงอายุ นับเป็นความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน ที่ปรับปรุงชุมชนริมคลองทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่าน 113 เวลา