logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ธุรกิจการรวบรวมข้าวโพดหวาน ของสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน เยี่ยมชมการบริหารจัดการ ธุรกิจการรวบรวมข้าวโพดหวาน ของสหกรณ์การเกษตรปัว จำกัด พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาธุรกิจรวบรวมข้าวโพดหวานของสหกรณ์ที่เน้นการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สมาชิกสหกรณ์ว่ามีตลาดรองรับผลผลิตอย่างแน่นอน โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้การต้อนรับ

อ่าน 94 เวลา