×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /opt/lampp/htdocs/cpdth/cpdth2560/images/13dec2560_3

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/13dec2560_3

สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 ธันวาคม 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 11 หลักสูตรฝึกอบรม หมวดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หัวข้อ “พบผู้บริหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบริบทนโยบายผู้บริหารกรม ทั้งด้านการบริหารงานราชการ และนโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 11 หลักสูตรฝึกอบรม หมวดที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ หัวข้อ “พบผู้บริหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในบริบทนโยบายผู้บริหารกรม ทั้งด้านการบริหารงานราชการ และนโยบายการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสหกรณ์ รวมถึงให้แนวทางการดำเนินชีวิตและการสร้างจิตสำนึกข้าราชการที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการทำงานแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
{gallery}13dec2560_3{/gallery}

อ่าน 307 เวลา