logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กันยายน 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการนี้ขึ้น ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โดยมีบุคลากรกรมส่งเสริสหกรณ์จากส่วนกลาง เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 คน เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม และช่วยเพิ่มการสำรองโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางสภากาชาดไทยจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกภาคส่วน ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ โดยน้อมนำแนวทางจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลต่อยอดสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน และการสืบสานปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

อ่าน 237 เวลา