logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

12 กุมภาพันธ์ 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อคในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อคในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 โดยมีนายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต๊อดในยุ้งฉางและเกลือทะเลที่กำลังออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิต 2562/2563 โดยมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์วางแผนการระบายเกลือทะเล ซึ่งปัจุบันมีเกลือที่คงอยู่ในยุ้งฉางสหกรณ์ จำนวน 25,000 ตัน และคาดว่ากำลังจะมีผลผลิตเกลือออกสู่ตลาดอีก ประมาณ 900,000 ตัน โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้วางแผนกระจายเกลือ 3 แนวทาง คือ 1.กระจายเกลือทะเลให้สหกรณ์ทั่วประเทศ โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่งซื้อเกลือทะเล ครัวเรือนละ 1 ถุง (ขนาด 5 กิโลกรัม) ราคาถุงละ 27.50 บาท 2.ขอความร่วมมือศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) จำนวน 120 แห่ง (ทั่วประเทศ) ช่วยกระจายเกลือทะเล และ 3.ประสานงานองค์การสะพานปลา เพื่อขอความร่วมมือซื้อสินค้าเกลือทะเล ซึ่งมีสะพานปลาหรือท่าเทียบเรือ รวมทั้งประเทศ จำนวน 18 แห่ง มีความพร้อมที่จะดำเนินการโดยจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการด้านประมง จำนวน 11 แห่ง
สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานขอความร่วมมือสหกรณ์ผู้ซื้อเกลือ โดยประสานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดให้ขอความร่วมมือสหกรณ์ สมาชิกแต่ละรายช่วยซื้อเกลือทะเล ประสานสหกรณ์ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ภายในจังหวัดขอความร่วมมือช่วยกระจายสินค้าเกลือทะเล ประสานองค์การสะพานปลาเพื่อขอความร่วมมือซื้อสินค้าเกลือทะเล นอกจากนี้ ยังได้ประสานสหกรณ์ผู้ผลิตจำหน่ายเกลือ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด และผู้แทนสหกรณ์กรุงทพ จำกัด เพื่อร่วมกันวางแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อกระจายสินค้าเกลือทะลให้สหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าทั่วประเทศ อีกทั้งลงพื้นที่สำรวจสินค้าเกลือทะเล ณ สหกรณ์การเกษตรนาเกลือเพชรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบุรี และสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ซักซ้อมแนวทางการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ผู้ผลิตเกลือเพื่อกระจายสินค้าเกลือทะเลให้สหกรณ์ผู้ซื้อสินค้าทั่วประเทศ
นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานสินค้าเกลือทะเล โดยมีกำหนด (kick off) เริ่มจัดส่งสินค้าในวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2563 ที่จะถึงนี้ ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับแจ้งยอดการสั่งซื้อเกลือจากสหกรณ์ทั่วประเทศ รวมปริมาณทั้งหมด 1,500 ตัน มูลค่าทั้งสิ้น 8,250,000 บาท
ในการนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแถลงข่าวในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้ 1. การบูรณาการมาตรการรับมือภัยแล้งทั่วประเทศ โดยกรมชลประทาน และมาตรการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรในช่วงภัยแล้ง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แอพพลิเคชั่น Rice GIS โดยกรมการข้าว ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น

อ่าน 82 เวลา