logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 ตุลาคม 2562 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ณ สำนักงานชลประทานที่ 14 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ในการนี้นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมและแนวทางการป้องกันรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่ประชุมได้รับฟังการรายงานสรุปผลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศปัจจุบันและการคาดการณ์ สถานการณ์น้ำปัจจุบันและการคาดการณ์ทั้งประเทศ รวมถึงความก้าวหน้าการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำ และยังเน้นย้ำให้การบูรณาการทำงานร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนราชการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยภาคใต้ทั้งหมด 89 จุดใน 16 จังหวัด และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร อาทิ เครื่องสูบน้ำจำนวน 44 เครื่องโดยดำเนินการติดตั้งแล้ว 49 เครื่อง และสำรองอีก 415 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำจำนวน 300 เครื่อง ดำเนินการติดตั้งแล้ว 28 เครื่อง และสำรองอีก 272 เครื่อง รถแทรกเตอร์และรถขุดจำนวน 308 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ อีกจำนวน 170 หน่วย รวมเครื่องจักรเครื่องมือทั้งหมด 1,242 หน่วย ซึ่งในวันนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562" พร้อมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เข้าประจำจุดเสี่ยง
เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดอุทกภัยได้ทันทีอีกด้วย

อ่าน 148 เวลา