logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 ตุลาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา แก่ผู้แทนเกษตรกรในตำบลวังตะแบก จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังแนวคิดและปัญหาของการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี ผู้จัดการสหกรณ์การพรานกระต่าย จำกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังตะแบก จากนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โดยมีผู้จัดการสหกรณ์พรานกระต่าย จำกัด และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ

อ่าน 473 เวลา