logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 ตุลาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอคีรีมาส เพื่อสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมโครงการฯ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอคีรีมาส เพื่อสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังแนวคิดและปัญหาของการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี ผู้อำนายการนิคมสหกรณ์คีรีมาส ประธานกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรคีรีมาส จำกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย

อ่าน 943 เวลา