logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย ณ โรงงานกระดาษไทย ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในการนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย ณ โรงงานกระดาษไทย ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในการนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ผู้แทนชุมชน
ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับ โดยเน้นย้ำการร่วมมือกันทำงานเพื่อพัฒนาประเทศและพี่น้องประชาชน ร่วม สืบสาน รักษา ต่อยอดงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมทั้งให้มีการบริการจัดการที่เหมาะสม เช่น การบริหารจัดการน้ำ การจัดการศึกษา และอื่น ๆ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งการเตรียมความรู้ หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโชน์ มีสติ รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
สำหรับโรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี อยู่ใจกลางกำแพงเมือง บนที่ดินราชพัสดุ สร้างขึ้นในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2478 เป็นโรงงานกระดาษแห่งที่ 2 ของประเทศไทย และมีความทันสมัยที่สุดในขณะนั้น ผลิตกระดาษและธนบัตรใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้ไม้ไผ่จากอำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ เป็นวัตถุดิบผลิตเยื่อกระดาษ ตัวอาคารโรงงานเป็นทรงยุโรปสมัยกลาง มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง และเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตธนบัตรไทยโดยใช้เยื่อไม้ไผ่ในการผลิต
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการ และติดตามเรื่องการพัฒนาโรงงานกระดาษให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ส่งผลต่อความคืบหน้าในส่วนอื่น ๆ ตามมา เช่น กรมธนารักษ์ยกเลิกการอนุญาตให้บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์ใช้ประโยชน์ชั่วคราวในพื้นทีโรงงานกระดาษ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป และกรมธนารักษ์อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าใช้พื้นที่ตามข้อเรียกร้องของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กรมศิลปากร รวมถึงตัวแทนจากภาคประชาสังคมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องเพื่อร่วมกันหาทางออก และหาแนวทางพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษต่อไป

อ่าน 322 เวลา