logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพัก 60 หลัง ณ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านพัก 60 หลัง ณ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบกุญแจบ้านให้ตัวแทนทั้ง 60 หลัง และมอบของที่ระลึกให้คุณแม่ลำไย สิริเวชชะพันธ์ ซึ่งเป็นผู้นำจิตอาสาสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพัก รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการสร้างบ้านพักจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการปลูกบ้านพักอาศัยบริเวณริมแม่น้ำแคว และจากการรุกล้ำที่ดิน ราชพัสดุบริเวณกำแพงเมือง จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการสร้างบ้านเรือนพักอาศัยและสาธารญูปโภคจำนวน 199 คน 60 หลังคาเรือน และเล็งเห็นว่าหากสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนริมแม่น้ำแควใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีได้อีกด้วย

อ่าน 184 เวลา